پنجشنبه 30 شهريور 1396 _ 29 ذو الحجة 1438 _ 21 سپتامبر 2017
جستجو :
  واحد امور دارویی
آشنای مختصر با واحد امور داروی

واحد امور داروی اهر دارای 2 نفر پرسنل بوده مسئولیت واحد با سرکار خانم دکتر افسانه عابدی که دارای مدرک دکتری داروسازی هستند می باشد و  آقای زارعی بعنوان انباردار واحد اموردارویی فعالیت می نمایند

وخانم تیمور زاده نیز به عنوان مسعول انبار دارویی با ایشان همکاری می کنند.