سه شنبه 3 بهمن 1396 _ 05 جمادى الأولى 1439 _ 23 ژانویه 2018
جستجو :
  واحد امور دارویی
آشنای مختصر با واحد امور داروی

واحد امور داروی اهر دارای 2 نفر پرسنل بوده مسئولیت واحد با سرکار خانم دکتر افسانه عابدی که دارای مدرک دکتری داروسازی هستند می باشد و  آقای زارعی بعنوان انباردار واحد اموردارویی فعالیت می نمایند

وخانم تیمور زاده نیز به عنوان مسعول انبار دارویی با ایشان همکاری می کنند.