سه شنبه 4 مهر 1396 _ 05 محرم 1439 _ 26 سپتامبر 2017
جستجو :
  واحد بهداشت دهان و دندان

آشنای مختصر با واحد بهداشت دهان و دندان اهر


مسئولیت این واحد فعلا با خانم عزیز الملوک موسوی با مدرک کاردانی  می باشد .