يکشنبه 6 خرداد 1397 _ _ 16 دسامبر 775
جستجو :
 
امروز : 0
ديروز : 0
ماه : 0
 
  واحد آموزش سلامت
واحد آموزش بهداشت
مقدمه :
آموزش بهداشت در سیستم بهداشتی رکن و جزء اول مراقبتهای بهداشتی می باشد ، هرچند لازمه ارائه هر خدمت ، آموزش جوانب همان خدمت است لکن آموزش بعنوان جزئی از مراقبتها خود یک مراقبت است و همان اندازه که به مراقبتهای دیگر اهمیت داده می شود باید به جزء اول آن نیز به همان اندازه بلکه دوچندان اهمیت داده شود ، مهمترین اهداف آموزشی سلامت این است که مردم را قادر سازد که :
1- مشکلات و نیازهای خود را بشناسد .
2- که برای رفع این مشکلات باتوجه به منابع خودشان چه می توانند بکنند .
3- جهت انتخاب مناسب ترین اقدام برای ارتقاء زندگی سالم و رفاه جامعه تصمیم گیرند .
شرح وظایف کارشناس آموزش بهداشت :
1- اجراي برنامه هاي آموزش بهداشت در سطوح مختلف
2- برقراري ارتباط و هماهنگي مستمر با واحدهاي مرکز بهداشت استان و مراکز شهرستانها بمنظور جلب مشارکت آنان در تعيين و تدوين نيازها و اولويتهاي آموزشي در زمينه هاي مختلف آموزشي مراقبتهاي بهداشتي اوليه
3- نظارت بر کميت و کيفيت خدمات و برنامه هاي اجراشده و مقايسه آن با ضوابط و معيارهاي تعيين شده
4- تهیه و تنظیم گزارش از نحوه عملکرد و پیشرفت برنامه ها و ارائه آن به مسئولین مربوطه
5- شرکت در جلسات ، کميسيونها ، کميته هاي فني و تخصصي مربوط بمنظور برنامه ريزي و بحث و تبادل نظر در زمينه حل مسائل و مشکلات موجود و ارائه نظرات مشورتي و تخصصي در زمينه آموزش بهداشت و انتخاب مناسبترين تکنولوژي آموزشي
6-همکاری در تهیه و تولید رسانه های آموزشی مختلف
7-برقراری ارتباط و هماهنگی مستمر با سازمانها و ارگانهای موثر در سلامت جامعه بمنظور جلب مشارکت آنان در آموزش بهداشت همگانی
 
واحد آموزش سلامت شهرستان اهر طبق چارت موجود شامل یک کارشناسان آموزش سلامت مشخصات و سوابق ذیل می باشد :
 
عهدیه روادانقی – کارشناسان بهداشت عمومی – متولد سال 1352
- دارای 12 سال سابقه کار در شبکه بهداشت و درمان اهر  (به شرح ذیل)
- 2 سال بعنوان مربی مرکز بهداشتی درمانی روستائی خاروانا
- 2 سال بعنوان مربی مرکز آموزش بهورزی اهر
- 8 سال بعنوان کارشناس آموزش سلامت مرکز بهداشت اهر
خانم صیادی نیز به عنوان همکار دیگر آموزش سلامت بامدرک کارشناسی فعالیت می کنند