يکشنبه 3 تير 1397 _ 09 شوال 1439 _ 24 ژوئن 2018
جستجو :
  واحد سلامت خانواده

آشنای با واحد بهداشت خانواده

واحد بهداشت خانواده يكي از واحدهاي ستادي مركز بهداشت مي‌باشد كه هدف كلي آن حفظ و ارتقاء سلامت جسمي و رواني خانواده‌ها از طريق ارائه بهينه خدمات بهداشت خانواده شامل مراقبت مادران باردار ، مراقبت از كودكان زير 6 سال ، واكسيناسيون كودكان و زنان واجد شرايط و خدمات تنظيم خانواده بطور رايگان در مراكز شهري و خانه هاي بهداشت  مي باشد اين واحد وظيفه پشتيباني و نظارت واحدهاي تابعه شهرستان را در زمينه فعاليتهاي مربوطه برعهده دارد
واحد بهداشت خانواده
 
معرفی واحد :
واحد سلامت خانواده یکی از واحدهای ستادی شهرستان می باشد که هدف کلی آن حفظ و ارتقاء سلامت جسمی و روانی خانواده ها از طریق ارائه بسته خدمات بهداشت خانواده شامل مراقبت مادران ، کودکان ، جمعیت و تنظیم خانواده و مراقبتهای دوران سالمندی می باشد :
مشخصات کارکنان واحد سلامت خانواده
ردیف    نام و نام خانوادگی    پست سازمانی    سابقه خدمت    مدرک تحصیلی
1    رقیه موقر    کارشناس مسئول تغذیه ، بهداشت و تنظیم خانواده    23 سال    کارشناس مامایی
2-لیلی جعفری                کارشناس
 
سلامت مادران :
برنامه مادران یکی از مهمترین برنامه های نظام سلامت می باشد که در این راستا ارتقاء سلامت مادران بعنوان گروه آسیب پذیر یکی از ارکان اساسی مراقبتهای بهداشتی درمانی است و هدف اصلی آن افزایش دسترسی به مراقبتهای سنین بارداری دوران باردار زایمان و پس از زایمان می باشد که در این برنامه شهرستان اهر با 7 مرکز بهداشتی درمانی شهری و یک پایگاه بهداشتی و 79 خانه بهداشت یک بیمارستان دولتی و یک واحد تسهیلات زایمانی در حال ارائه خدمات بهداشتی درمانی برای مادران می باشد .
اهداف برنامه :
-        کاهش میزان مرگ مادران
-        افزایش درصد زایمان طبیعی
-        افزایش درصد پوشش مراقبتهای پیش از بارداری
-        افزایش پوشش مراقبتهای دوران بارداری
-        افزایش پوشش زایمان ایمن
-        افزایش پوشش مراقبتهای پس از زایمان
جمعیت و تنظیم خانواده :
جمعيت جهان در دو قرن اخير بسرعت افزايش يافته و مطابق آمارهاي دقيق مجامع مسئول بين المللي از يک ميليارد نفر به 6 ميليارد نفر بالغ شده است اين افزايش سريع و شتابان جمعيت در جهان امروز به عنوان اساسي ترين مانع توسعه اجتماعي و اقتصادي کشورها مطرح است و متاسفانه در اين ميان بيشترين آسيب متوجه کشورهاي در حال توسعه است مقايسه رشد جمعيت کشورهاي در حال رشد و کشورهاي توسعه يافته نشان مي دهد که بين سالهاي 1992 تا 2025 کشورهاي توسعه يافته فقط 179 ميليون نفر و کشورهاي در حال توسعه 8/2 ميليارد نفر افزايش جمعيت خواهند داشت نتايج اين افزايش غير متناسب جمعيت متاسفانه عوارض گوناگوني را به صورت مستقيم و غيرمستقيم بدنبال داشته است .
عوارض غير مستقيم حاصل از تغييرات جوي زمين است که شامل افزايش سوانح و حوادث طبيعي مانند سيلاب ، زلزله ، کمبود انواع طبيعي ، خشکسالي و غيره و عوارض مستقيم شامل فقر ،گرسنگي ، بيکاري و پيامد ناگوار آن يعني فساد در ابعاد مختلف ، اعتياد ،جنايت ، فحشا ، دزدي و شيوع بيماريهاي مختلف و غيره باشد از اينرو به نظر مي رسد اگر چاره اي نينديشيم در آينده اي نه چندان دور زمين مکان مناسبي براي زندگي براي آدمي نخواهد بود  نگاهي به روند رشد جمعيت ايران در قرن گذشته نشان مي دهد که فقط در طول 92سال جمعيت کشور شش برابر افزايش يافته و از ده ميليون نفر در سال 1280 به حدود 60 ميليون نفر در سال 1372 رسيده است .
باتوجه به وضعيت فوق ، اجراي برنامه هاي کنترل جمعيت و تنظيم خانواده بيش از پيش و با شدت ايجاب و لازم الاجرا مي باشد . هدف از اجراي برنامه هاي تنظيم خانواده از يک طرف ايجاد هماهنگي بين رشد جمعيت و ابزار و عوامل توسعه اجتماعي اقتصادي و فرهنگي کشور است و از طرف ديگر با ميسر ساختن عدالت اجتماعي تامين سلامت مادران و کودکان که منجر به ايجاد جامعه اي سالم و فعال مي باشد فراهم مي نمايد . درمورد تضمين سلامت مادران و کودکان هدف از اجراي برنامه هاي فوق به قرار زير است :
1-    کاهش مرگ و مير مادران
2-    کاهش مرگ و مير کودکان
3-    جلوگيري از حاملگيهاي پرخطر
4-    کاهش بيماريهاي ژنتيکي
5-    جلوگيري از سوءتغذيه مادران و کودکان با فاصله گذاري مناسب بين فرزندان
6-     فراهم نمودن زمينه مساعد براي تامين سلامت جسماني و رواني کل خانواده
7-    جلوگيري از حاملگيهاي ناخواسته
روشهای پیشگیری :
برنامه کودکان :
از فرایندهای مهم واحد سلامت خانواده است که بهبود کیفی ارائه خدمات آن تاثیر مستقیم در ارتقاء سطح سلامت جامعه دارد که مراقبتهای آن تحت تاثیر برنامه های کودک سالم و مانا در سطح محیطی اجرا می گردد :
-    برنامه کودک سالم : برای کلیه کودکان زیر 8 سال تحت پوشش از سال 1384 پس از برگزاری دوره های آموزشی اجرا می گردد .
-    برنامه مانا : برای کودکان بیمار تحت پوشش با آموزش پزشکان ، مربیان ، همکاران در برنامه مراقبت کودکان از سال اجرا در سطح شهرستان اجرا می گردد .
شیر مادر :
برنامه سالمندان :
باتوجه به تعریفی که از گروه سنی سالمند گردیده است سیستم نظام سلامت موظف شده است به کلیه افراد بالای 60 سال تحت پوشش مراقبتهای لازم را ادامه دهد .
یکی از فرایندهای واحد بهداشت خانواده که هدف کلی در این راستا تحت کنترل داشتن مشکلات ناشی از تغییرات پیری و یا به تعویق انداختن بروز مشکلات پیری می باشد که با آموزشهای لازم در ارتباط با بهبود شیوه زندگی سالم به سالمندان و افراد خانواده آنان میتوان این دوران را به دورانی مطلوب توأم با سلامتی تبدیل کرد .
ارائه دهندگان خدمات بهداشتی در مراکز و خانه های بهداشت در راستای آموزش سالمندان از مجموعه چهارجلدی راهنمای بهبود شیوه زندگی سالم در دوره سالمندی بهره می گیرند .