يکشنبه 3 تير 1397 _ 09 شوال 1439 _ 24 ژوئن 2018
جستجو :
 
امروز :
ديروز :
ماه :
 
  سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان اهر

 
سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان اهر
دکتر علی نیرپور
سوابق اجرائی:
1- پزشک مرکز بهداشت و درمان  روستایی تبریز
2- پزشک مرکز بهداشت و درمان شهری  تبریز
3- کارشناس میانسالان استان
4- مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان بستان آباد
5- مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان  آذرشهر
6- سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان اهر