يکشنبه 3 تير 1397 _ 09 شوال 1439 _ 24 ژوئن 2018
جستجو :
  واحد بهداشت دهان و دندان

آشنای مختصر با واحد بهداشت دهان و دندان اهر


مسئولیت این واحد فعلا با خانم عزیز الملوک موسوی با مدرک کاردانی  می باشد .