يکشنبه 3 تير 1397 _ 09 شوال 1439 _ 24 ژوئن 2018
جستجو :
  واحد بهداشت حرفه ای

آشنای با واحد بهداشت حرفه ای اهر
                              
واحد بهداشت حرفه ای یکی از واحدهای ستادی مرکز بهداشت می باشد که از سال 75 فعالیت خود را آغاز نموده است . هدف از ادغام فعالیتهای این واحد در نظام شبکه های بهداشتی درمانی ، ارتقاء سطح سلامت نیروی کار است و دستیابی به این هدف از طریق بهسازی نمودن محیط کار کارخانجات و کارگاهها و انجام مراقبتهای بهداشتی درمانی کارگران ، همچنین شناسائی عوامل زیان آور محیط کار و ارائه راهکار جهت حذف عامل زیان آور امکان پذیر است .
شرح وظایف کارشناس بهداشت حرفه ای عبارت است از :
1-    اجراي اصول خدمات بهداشتي (P.H.C) درخصوص بهداشت حرفه اي در مراکز بهداشتي و نظارت برحسن اجراي اين خدمات به شاغلين حرف گوناگون
2-    نظارت و کنترل در امر صدور تائيديه هاي بهداشتي باتوجه به استعلام ارگانها و سازمانهاي ذيربط و پيگيريهاي قانوني از مراجع ذيصلاح قانون براي کليه واحدهاي توليدي و صنعتي و معاون و غيره .
3-    نظارت بر امر آموزش موازين و اصول بهداشت حرفه اي و گسترش آن در جامعه با بهره گيري از امکانات موجود محلي و رسانه هاي عمومي و غيره
4-    همکاري با معاونتهاي دانشگاه علوم پزشکي و مراکز تحقيقاتي و پژوهشي ذيربط در مورد بهداشت حرفه اي
5-    شرکت در جلسات و کميسيون و کميته هاي مورد لزوم بهداشت حرفه اي استان
6-    تشکيل سمينارهاي مورد نياز در امر بهداشت حرفه اي بصورت استاني و کشوري
7-    هماري با ارگانها و نهادها و ادارت ذيربط در امر اجراي قانون کار و پيشرفت اهداف بهداشت حرفه اي در استان
8-          انجام ساير امورات مربوطه طبق دستور مقام مافوق
 
 
وضعیت بهداشت حرفه ای شهرستان – سال 87
 
-        تعداد مراکز بهداشتی درمانی فعال در زمینه بهداشت حرفه ای : 10
-        تعداد خانه بهداشت فعال در زمینه بهداشت حرفه ای : 59
-        وضعیت پرسنل بهداشت حرفه ای :
نام و نام خانوادگی    سال تولد    مدرک تحصیلی    پست سازمانی    وضعیت استخدام    سنوات خدمت
سهیلا سفیدی اقدم    1349    لیسانس بهداشت حرفه ای    کارشناس بهداشت حرفه ای    رسمی    13 سال
 
-        اطلاعات کارگاهها و کارگران
تعداد کل کارگاهها    1846
تعداد کل کارگران    3126
تعداد کارگاههای کمتر از 20 نفر    1842
تعداد کارگاههای 49-20 نفر    4
تعداد کارگاههای 499-5 نفر    0
تعداد کارگاههای 500 نفر و بالاتر    0
تعداد پرسنل بهداشت حرفه ای شاغل در کارخانجات    0
 
آمار و شاخصهای بهداشت حرفه ای شهرستان اهر در سال 1386
1.       درصد کارگاههای شناسائی شده    95
2.       درصد کارگاههای تحت پوشش    65
3.      درصد شاغلین شناسائی شده    95
4.      درصد شاغلین تحت پوشش معاینات کارگری    79
5.      درصد کارگاههای دارای تشکیلات بهداشت حرفه ای    50
6.      درصد شاغلینی که به تشکیلات بهداشت حرفه ای در کارگاه دسترسی دارند    73/74
7.      درصد شاغلین تحت پوشش مراکز ارائه دهنده خدمات    100
 
درصد کارگاههای دارای عامل زیان آور خاص به تفکیک نوع عامل
روشنائی    47    کار در ارتفاع    0    ارتعاش    19/0    صدا    6/3
سرما    1/0    گرما و رطوبت    2/1    دود و مه    2    گرد و غبار    48
گاز و بخار    2/3    ابزار کار نامناسب    46    پرتوها    92/1    وضعیت بدن حین کار    86
تماس پوستی با مواد شیمیائی    3/9    
 
درصد شاغلین در معرض عامل زیان آور خاص به تفکیک نوع عامل
روشنائی    47    کار در ارتفاع    0    ارتعاش    47/0    صدا    4/5
سرما    1/0    گرما و رطوبت    2/1    دود و مه    2    گرد و غبار    46
گاز و بخار    2/3    ابزار کار نامناسب    46    پرتوها    92/1    وضعیت بدن حین کار    85
تماس پوستی با مواد شیمیائی         
 
درصد کارگاههای دارای تاسیسات بهداشتی مناسب به تفکیک نوع تاسیسات
تهویه عمومی    5/62    فضای کارگاه    66/67    ساختمان    36/5    دستشوئی    40
آب آشامیدنی    100    آشپرخانه    65    کمد رختکن    65    توالت    5/62
دفع فاضلاب    5/67    سالن غذاخوری    65    دوش/حمام    65    دفع زباله    5/67
وسایل سرمایش و گرمایش         
 
درصد شاغلینی که به تاسیسات بهداشتی مناسب دسترسی دارند به تفکیک نوع تاسیسات
تهویه عمومی    45/64    ساختمان    59/7    کمد رختکن    49/26    توالت    88/48
آب آشامیدنی    100    آشپرخانه    98/52    دوش/حمام    98/52    وسایل سرمایش و گرمایش    98/52
دفع فضای کارگاه    5/66    سالن غذاخوری    98/52    دستشوئی    29/15        
 
درصد کارگاههای که حداقل یک عامل زیان آور آن کنترل گردیده به تفکیک گروه عامل
عامل ارگونومیک    0    عوامل شیمیائی    0    عوامل فیزیکی    52/0
 
درصد کارگاههایی که حداقل یک نوع تاسیسات یا تسهیلات جنبی آن بهسازی شده
کارگاهی    46/0    آب آشامیدنی    0
جنبی    06/0    زباله و فاضلاب    0
 
درصد شاغلینی که از وسیله حفاظت فردی مناسب استفاده می کنند : 8/6%