يکشنبه 6 خرداد 1397 _ _ 16 دسامبر 775
جستجو :
 
امروز : 0
ديروز : 0
ماه : 0
سال جاری : 0
تعدا مطالب : 80
كل : 49940
 
  برچسب شده با ریاست بهداشت اهر
مطالب/ برگزاری کارگروه تخصصی سلامت، ایمنی و امنیت غذایی شهرستان هوراند                            
      نخستین جلسه کارگروه تخصصی سلامت، ایمنی و امنیت غذایی شهرستان هوراند در سال 97 برگزار شد.
چهارشنبه 2 خرداد 1397