يکشنبه 3 تير 1397 _ 09 شوال 1439 _ 24 ژوئن 2018
جستجو :
  واحد بهداشت محیط
آشنای مختصر با واحد بهداشت محیطاین واحد یکی از واحدهای  سخت و پرکار مرکز بهداشت است که در راس آن جناب آقای مهندس اکبر فیروزی فرد قرار دارد که یکی از نیروهای دلسوز بهداشتی می باشند و دارای نیروهای بشرح ذیل هستند :
            
1.    آقای مهندس اسماعیل امام جمعه
          


4. جناب آقای مهندس فیروزی فرد مسئول واحد


   
5. آقای مهندس خالقوردی میرزایی .کارشناس مرکز شماره 7

 

 6.آقای مهندس احمد سلیمی

 
فرآیند های اصلی واحد بهداشت محیط مرکز بهداشت اهر

 
1-    آموزش گروههای هدف ( متصدیان اماکن و مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی و اماکن عمومی و دانش آموزان و بهورزان و  .....)
2-    کنترل بهداشتی هوا
الف – منابع آلاینده هوا در محیط خارج   (  نانوایی ها – کارخانجات – گرمابه ها و ........)
ب- آلودگی هوا در محیط های بسته
3- کنترل بهداشتی آب آشامیدنی ( نمونه برداری میکروبی و شیمیایی آب –کلرسنجی آب شرب – تهیه و توزیع  پرکلرین  جهت استفاده در مواقع ضروری و .....)
4- کنترل بهداشتی فاضلاب  ( قطع فاضلاب اماکن و منازل و اتصال آنها به شبکه مدرن فاضلاب – کنترل و نظارت بر نحوه جمع آوری و دفع فاضلاب در شهر ها و روستاهای تابعه و ....)
5- کنترل بهداشتی مواد غذایی ( کنترل و بازدید مستمر از مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی – نمونه برداری از مواد غذایی – کنترل و حذف جوش شیرین از نان– توقیف و امحاء مواد غذایی فاسد و غیر مجاز  در سطح عرضه وکنترل نمک ید دار و  ..... )
6- کنترل بهداشتی اماکن مشمول ماده 13 ( بازدید مستمر از اماکن مشمول ماده 13 اعم از مراکز تهیه و توزیع موادغذایی و اماکن عمومی  و اجرای طرح تشدید و کنترل اماکن مطابق برنامه وزارتی و ......)
7-  کنترل اماکن و مراکز تهیه و توزیع و فروش مواد غذایی بین راهی
8- کنترل اماکن غیر مشمول ماده 13 ( مساجد –   پارک ها و غسالخانه و ....)
9- کنترل بهداشتی بیمارستانها ( زباله و آب و فاضلاب و بخش ها و گندزدایی و ......)
10- کنترل بهداشتی مراکز بهداشتی و درمانی ( کلینیک ها – درمانگاهها و مطب و تزریقات و پانسمانها و ....)
11- کنترل بهداشت محیط مراکز آموزشی و پرورشی ( مدارس – و مراکز آموزشی شبانه روزی و ....)
12- کنترل بهداشتی مواد زائد جامد شهری ( نظارت بر جمع آوری و نحوه دفع زباله های شهری و روستایی و .... )  
13- کنترل بهداشتی ناقلین بیماریها ( مبارزه با ناقلین بیماریها در اماکن عمومی و .....)
14- فرآیند طرح عملیات بهداشت محیط روستاها ( بهسازی توالت  منازل روستایی و کنترل نحوه جمع آوری و دفع پساب منازل و .....)
15- کنترل مصرف دخانیات ( تشکیل و تجهیز  مرکز بهداشتی درمانی شماره 7 جهت آموزش مراجعان  ترک سیگار- تهیه و توزیع و نصب تابلو ممنوعیت مصرف سیگار در کلیه اماکن  و ....)
16- کاهش اثرات بلایا ( اقدامات لازم جهت اماده سازی کلیه همکاران به منظور کنترل اثرات بلایای طبیعی و ....
17- پاسخ استعلام ها
18- آمار بهداشت محیط
شرح وظایف کاردان وکارشناس بهداشت محیط مسقر در مراکز بهداشتی درمانی
 
  1-    رسیدگی بر وضعیت بهداشت محیط مرکز بهداشتی درمانی و خانه های بهداشت تحت پوشش
2-    تهیه نقشه مشخصات منطقه تحت پوشش و نصب آن در اتاق کار
3-     تشکیل و بایگانی پرونده های اماکن
4-    تنظیم و بایگانی پرونده های اماکن در دفاتر مربوطه
5-    تنظیم گزارش روزانه در دفاتر مربوطه بطوریکه امار مورد نیاز از ان قابل استخراج باشد
6-    ثبت آمار ماهانه در پرونده مربوطه
7-    تشکیل جلسات آموزشی برای گروههای هدف و ثبت در فرمهای مربوطه
8-    صدور کارت معاینه بهداشتی برای اصناف تحت پوشش مرکز
9-    تکمیل و تنظیم فرمهای اطلاعاتی و بایگانی منظم  
10- سرشماری اماکن تحت پوشش و ثبت و بایگانی در دفاتر مربوطه
11- اجرای صحیح مراحل قانونی ماده 13 مواد خوردنی و ... در پرونده های اماکن
12- کنترل بهداشتی مواد غذایی موجود در اماکن
13- کنترل بهداشتی اماکن ( مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی – اماکن عمومی و بین راهی و...) .
14- کلرسنجی و ثبت روزانه در دفاتر مربوطه مطابق دستورالعمل های ابلاغی
15- کنترلب بهداشتی مراکز آموزشی و تربیتی و ثبت در فرم های مربوطه
16- کنترل بهداشتی فاضلاب منطقه تحت پوشش
17- کنترل بهداشتی زباله های تولیدی در منطقه تحت پوشش
18- رسیدگی به شکایات رسیده و پاسخ به استعلامها در اسرع وقت
 
بسمه تعالي
 
 
 
 
 
 
 
آئين نامه
بهــداشــت مـحيـط
مصوبه مورخ 24/4/71
هئيت محترم وزيران
 شماره: 30531/ت 0194
تاريخ : 6/5/71
 
رئيس جمهور
تصويب نامه هيات وزيران
بسمه تعالي
وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي
 
    هيات وزيران در جلسه مورخ 24/4/1371 بنابه پيشنهاد شماره 1320 مورخ 11/2/1370 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي ، در اجراي بند (2) ماده(1) قانون تشكيلات و وظايف وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي – مصوب 3/3/1367 مجلس شوراي اسلامي – آيين نامه بهداشت محيط را به شرح زير تصويب نمود :
 
«  آيين نامه بهداشت محيط »
 
ماده 1 – تعاريف :
   الف – بهداشت محيط : بهداشت محيط عبارتست از كنترل عواملي از محيط زندگي كه به گونه اي روي سلامت جسمي ، رواني و اجتماعي انسان تاثير مي گذارند .
    ب – آب آشاميدني  :   آب آشاميدني ، آب گوارايي  است  كه عوامل فيزيكي  ، شيميايي   و بيولوژيكي آن در حد استانداردهاي مصوب باشد و مصرف آن عارضه سويي در كوتاه مدت  يا دراز مدت در انسان ايجاد نكند .
   پ – آلودگي آب آشاميدني  :   آلودگي آب آشاميدني عبارتست از تغيير خواص فيزيكي ، شيميايي و بيولوژيكي آب به گونه اي كه آن را براي مصرف انسان زيان آور سازد .
   ت – كنترل بهداشتي :  منظور از كنترل بهداشتي ، بازديد و بررسي وضعيت بهداشتي مراكز مشمول اين آيين نامه به منظور اعمال ضوابط بهداشت محيطي ميباشد .
   ث -  مراكز كاربرد پرتوهاي يونساز در پزشكي: مراكز كاربرد پرتوهاي يونساز در
پزشكي ، و مراكزي هستند كه  با استفاده از پرتوهاي يونساز ، زير نظر مسئولين متخصص مربوط ، به تشخيص يا درمان بيماريها پرداخته و شامل مراكز راديولوژي ، راديو تراپي و راديو ايزوتوپ ميباشد .
  ج – اماكن عمومي : اماكن عمومي عبارت است از اماكن  متبركه  و زيارتگاهها و زائر سراها ، هتلها ، متلها ، مسافرخانه ها ، پانسيونها ، آسايشگاههاي سالمندان ، آرايشگاهها ، حمامها ، حمامهاي سونا ، استخرهاي شنا ، سينما ها ، پاركها ، مراكز تفريحهاي سالم ، باشگاههاي ورزشي  ، ترمينالها ، وسايل حمل و نقل  عمومي و مسافرتي ، توالتهاي عمومي و گورستانها و مانند اين موارد .
  چ – مراكز تهيه ، توزيع ، نگهداري و فروش مواد خوردني و آشاميدني  و بهداشتي  : مراكز تهيه ، توزيع ، نگهداري و فروش مواد خوردني ، آشاميدني  و بهداشتي  عبارت است  از كليه كارخانه ها ، كارگاهها ، سردخانه ها ، اماكن  و مغازه ها يي كه به گونه اي نسبت به تهيه ، توزيع ، نگهداري و فروش مواد خوردني ، آشاميدني و بهداشتي  اقدام  مي نمايند .
  ح – مراكز بهداشتي – درماني :   مراكز بهداشتي –   درماني  عبارتست  از بيمارستانها  ،  زايشگاهها  ،  درمانگاهها   ، مطبها ، آزمايشگاههاي تشخيص طبي ،  بخشهاي تزريقات و  پانسمان ، آسايشگاههاي معلولين  ، طب هسته اي  ، فيزيو تراپيها ، راديولوژيها و مانند اينها
    خ –   مراكز  آموزشي  و  تربيتي :  مراكز آموزشي و تربيتي   عبارتست از   مدارس ، آموزشگاههاي تحصيلي ، حوزه هاي علميه ، دانشكده ها ، هنرستانها ، خوابگاههاي مراكز آموزشي ، پرورشگاهها ، مراكز تربيتي  شبانه روزي ، ندامتگاهها و مهد هاي كودك .
     ماده 2 -   هر اقدامي كه تهديدي براي بهداشت عمومي شناخته شود .ممنوع مي باشد .    وزارت بهداشت  ، درمان  و آموزش پزشكي  موظف است  پس از تشخيص  هر مورد  از مواردي كه  در حيطه وظايف وزارت ميباشد . راساً اقدام قانوني معمول و در ساير موارد موضوع را به مراجع ذي ربط جهت انجام اقدامهاي قانوني ، فوري اعلام نمايد . متخلفان از مقررات بهداشت عمومي تحت پيگرد قانوني قرار خواهند گرفت .
    ماده  3 -  آلوده كردن آب آشاميدني عمومي ممنوع است و با متخلفان مطابق مقررات رفتار خواهد شد .  وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي  به منظور  حفظ  سلامت و بهداشت  مردم مكلف است كيفيت  آب آشاميدني عمومي   از نقطه  آبگيري  تا مصرف را از نظر بهداشتي تحت نظارت مستمر قرار دهد .
تبصره 1 –   وظايف  و اختيارهاي سازمان حفاظت محيط زيست  در پيشگيري و جلوگيري از آلودگي منابع آب ،  موضوع ماده  (46)  قانون توزيع  عادلانه آب و  آيين نامه هاي  اجرايي آن همچنان  قابل اجراست .
 
    تبصره 2- سازمانها و موسسه هاي دولتي و خصوصي تامين كننده آب آشاميدني عمومي موظف به رعاليت   همه ضوابط   و معيارهاي  بهداشتي  اعلام شده  توسط   وزارت بهداشت  ، درمان  و آموزش پزشكي بوده بايد همه اطلاعات لازم براي بررسي مورد يا موارد  و تسهيلات بازديد از تاسيسات را در اختيار وزارت قرار دهند .
 
      تبصره 3-  وزارت بهداشت ،  درمان  و آموزش  پزشكي  به منظور كنترل آب آشاميدني عمومي در مراحل مختلف  توزيع  ، آزمايشگاههاي  مراكز بهداشت استان  و  شهرستان و مراكز بهداشتي – درماني  را براي ارائه خدمات  در اين زمينه تجهيز مي نمايد .
  ماده 4 -  به منظور جلوگيري از روند رو به رشد آلودگي منابع آبهاي سطحي و زير زميني – اعم از  چاهها ،   رودخانه ها   ، قناتها  ،  چشمه ها ،  آب مصرفي شهر و روستا   « كميته حفاظت از منابع آب آشاميدني  »  زير  نظر استاندار   با  عضويت  مديران و روساي اداره كل  بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي ،   سازمان حفاظت از محيط زيست  ،  سازمان آب منطقه اي استان  ،   جهاد  سازندگي  استان ، برنامه و بودجه استان  و  شركت آب و فاضلاب استان  تشكيل ميشود  تا موارد زير را بررسي و اقدام نمايد :  
1-    اتخاذ تدابير لازم جهت خارج نمودن بعضي  منابع تامين  آب آشاميدني  از سرويس كه بر اساس گزارش اداره كل بهداشت محيط ، آلوده شده اند – اعم از چاهها ، چشمه ها و قناتها
2-    اتخاذ تدابير لازم جهت حفاظت از منابع آب آشاميدني موجود بر اساس دستورالعملهايي كه  توسط دستگاههاي ذي ربط پيشنهاد مي شود و به تصويب كميته مي رسد .
3-     اتخاذ تدابير لازم به منظور حفظ حريم مناطقي كه در آينده  براي تامين آب شهرها از طريق دستگاههاي ذي ربط پيشنهاد مي شود .
4-     اتخاذ  تصميم  در رابطه با بحرانهاي ناشي از آلودگي منابع آب و چگونگي مقابله با آنها.
 تبصره – در ابتدا اداره كل بهداشت محيط  موظف است  نواقصي  را كه  موجب آلودگي منابع آب    مي گردد به دستگاه ذي ربط اعلام كند  تا راساً نسبت به رفع آن اقدام نمايد . در صورتيكه امكانات دستگاهها براي رفع نواقص كفايت ننمايد . مراتب در كميته ياد شده مطرح خواهد شد .
ماده 15 -   وزارت بهداشت ، درمان  و آموزش پزشكي  به منظور حفظ بهداشت عمومي مكلف است بررسيهاي لازم را در مورد تاثير هاي هواي استنشاقي و ساير مواد موثر بر انسان معمول دارد و نسبت به ارائه توصيه هاي ضروري به مرجع ذي ربط اقدام نمايد .
ماده 6-   مراكز كاربرد پرتوهاي يونساز در پزشكيموظف به همكاري و ارائه آمار و اطلاعات وفراهم  نمودن تسهيلات  به منظور بررسي دزيمتري و بهسازي جهت انجام وظيفه كارشناسان وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي ميباشد . با متخلفان برابر مقررات قانوني مربوط ( قانون تعزيرات) رفتار خواهد شد.
ماده 7 -    وزارت بهداشت ،  درمان و آموزش پزشكي مكلف است  مراكز بهداشتي –درماني ، آموزشي  و تربيتي  ،  اماكن عمومي و مراكز تهيه  ، توزيع  ،  نگهداري  و فروش مواد خوردني ، آشاميدني  و بهداشتي  را از نظر ضوابط  و مقررات  بهداشت محيطي  كنترل و  با  متخلفان  از دستورالعملها و توصيه هاي بهداشتي وزارت ، برابر مقررات قانوني مربوط ( قانون تعزيرات )
رفتار نمايد .
ماده8 -   مراجع صادر كننده پروانه كسب مراكز تهيه ، توزيع ، نگهداري و فروش مواد خوردني ، آشاميدني و بهداشتي و اماكن عمومي موظفندضمن رعايت ضوابط  مربوط به خود ، مقررات و توصيه هاي اعلام شده  توسط  وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي  را نيز در اين زمينه  رعايت نموده  و قبل از صدور « پروانه كسب» نظريه بهداشتي از  اين وزارتخانه كسب نمايد.
ماده9-   وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي علاوه بر وظيفه قانوني مبارزه  با ناقلان بيماريها ، عهده دار نظارت بر امر مبارزه با بند پايان ، جوندگان و حيوانهاي ناقل بيماريها نيز مي باشد . مراجع ذي ربط ، ملزم به رعايت دستورالعملهاي بهداشت محيطي اين وزارتخانه  در اين مورد هستند .
ماده 10- به منظور پيشگيري از شيوع بيماريهاي منتقل شده به وسيله بند پايان و حيوانهاي
ناقل بيماري ، همچنين جلوگيري از آلودگي محيط به سموم و مواد شيميايي و در صورت امكان  روشهاي مبارزه از طريق بهسازي محيط ارجح بوده و   دستگاههاي اجرايي ذي ربط  موظف به بهسازي كانونهاي جلب و تكثير  بند پايان و حيوانهاي  ناقل برابر توصيه ها و دستورالعمل هاي وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي  مي باشند.
    تبصره- شهرداريها مكلفند  در تنظيم روشهاي  جمع آوري ، حمل و دفع زباله شهر  و ساير خدمات شهري ، دستورالعملها و توصيه هاي وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي و ساير مراجع ذي ربط را رعايت نمايد.  
ماده 11 -  صدور مجوز ورود و ترخيص و كنترل بهداشتي  هر نوع دام  و  فرآورده هاي خام دامي باتوجه به نص مواد  ( 2، 3، 4، 7، 8 )  قانون سازمان دامپزشكي كشور- مصوب 1350 – كه موخر بر قانون مواد خوردني و بهداشتي است علي الاطلاق و در تمام مراحل اعم از توليد، توزيع و عرضه از لحاظ پيشگيري و مبارزه با بيماريهاي دامي و  بيماريهاي مشترك بين انسان  و دام  بر عهده سازمان دامپزشكي مي باشد .
 
 
طبيعي است چنانچه عرضه فرآورده هاي خام دامي موجب بيماريهاي مختص انسان شود ، همچنين مواردي كه در فرآورده هاي خام دامي تغييراتي داده شود كه مواد حاصل شده، فرآورده خام دامي تلقي گردد ، مسئوليت كنترل بهداشتي بر عهده وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي است كه مطابق قانون مواد خوردني و بهداشتي – مصوب 1346 – و اصلاحات آن انجام خواهد شد.
ماده 12- وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي از طريق شبكه هاي بهداشتي ، درماني و خانه هاي بهداشت در روستاها ضمن آموزش گسترده با بسيج مردم وجلب همكاري بين بخشي در زمينه مسائل بهداشت محيطي از قبيل جمع آوري ، حمل و  دفع بهداشتي زباله ،  دفع بهداشتي مدفوع و كود حيواني ، بهسازي معابر و جداسازي محل نگهداري دام و پرندگان از محل سكونت ، نظارت و پيگيري  لازم را معمول داشته ،   همچنين  در جهت بهسازي  منابع و   كنترل كيفي آب آشاميدني ، جمع آوري و دفع بهداشتي فاضلابها ، كنترل اماكن عمومي و مراكز تهيه و توزيع و نگهداري و قروش مواد غذايي اقدام نمايد،     
 
                                                                  حسن حبيبي
                                                       معاون اول رئيس جمهور
                                                                  5 /5/71
 
 
 
رونوشت به دفتر رئيس جمهور، دفتر رياست قوه قضائيه ، دفتر معاون اول  رئيس جمهور، دفتر معاونت اجرايي رئيس جمهور، اداره كل حقوقي ، اداره كل قوانين مجلس شوراي اسلامي ، اداره كل قوانين و مقررات كشور ،  ديوان محاسبات ، دفتر هيات دولت،   كليه  وزارتخانه ها ،  سازمانها ، موسسه ها ، نهاد هاي انقلاب اسلامي و روزنامه رسمي دادگستري جمهوري اسلامي ايران  ابلاغ مي شود