يکشنبه 3 تير 1397 _ 09 شوال 1439 _ 24 ژوئن 2018
جستجو :
  واحد بهبود تغذیه
بسمه تعالی
آشنای با واحد بهبود تغذيه شهرستان اهر

واحد بهبود تغذيه  اهر باهدف افزايش آگاهيهاي تغذيه اي افراد جامعه و بهبود تغذيه افراد آسيب پذير (كودكان –زنان باردار وشيرده و سالمندان) – و رژيم درماني در بيماريهاي قلبي عروقي –ديابت و دياليزو.... ) و جلوگيري از عوارض ناشي از كمبود ريز مغذيها فعاليت خود را از حدود سه سال پيش رسما" اغاز نموده است
مشخصات پرسنل واحد بهبود تغذیه :
ردیف    نام و نام خانوادگی    پست سازمانی    سابقه خدمت    مدرک تحصیلی
1    فاطمه وهابی    کارشناس بهداشت تغذیه    -    لیسانس تغذیه
 
لیست فرایند های واحد  بهبود تغذیه در سال جاری:
•   برنامه پیشگیری  و کنترل  اختلالات ناشی از کمبود ید
•   برنامه آهن یاری و آموزش تغذیه دختران دبیرستانی و راهنمایی جهت ارتقا سطح سلامت و آگاهی تغذیه ای                   دانش آموزان دختر
•   برنامه پیشگیری و کنترل کم خونی فقر آهن
•   برنامه بهبود زشد و تغذیه کودکان زیر 6 سال
•   برنامه مشارکتی – حمایتی  بهبود رشد و تغذیه کودکان
•   برنامه توزیع یک وعده غذای گرم در روستا مهد ها
فرایند های واحد :
1.     برنامه پیشگیری  و کنترل  اختلالات ناشی از کمبود ید :
•        برگزاری کمیته IDD  هرشش ماه یکبار
•        اجرای برنامه سالانه پایش ید ادرار دانش آموزان
•        برگزاری دوره های آموزشی  جهت کلیه کارکنان مراکز شهری و روستایی و خانه های بهداشت
•        فرهنگ سازی و اطلاع رسانی به مردم با تاکید بر مصرف نمک ید دار تصفیه شده
•        پایش پوشش مصرف نمک ید دار در خانوار های شهری و روستایی
•        ارزیابی ید نمک های مصرفی در سطح توزیع
2.    برنامه آهن یاری و آموزش تغذیه دختران دبیرستانی و راهنمایی جهت ارتقا سطح سلامت و آگاهی تغذیه ای دانش آموزان دختر:
•   تهیه مجموعه آموزشی برای استفاده دانش آموزان
•   آموزش دانش آموزان
•   تشکیل کمیته آهن یاری هر دو ماه یکبار
•   نظارت بر توزیع قرص در مدارس
3.   برنامه پیشگیری و کنترل کم خونی فقر آهن :
•        نظارت برتوزیع قرص و قطره آهن مورد نیاز گرو های در معرض خطر کم خونی فقر آهن
•        آموزش بهداشت عمومی به منظور پیشگیری از کم خونی فقر آهن
•        برگزاری دوره های آموزشی و توجیهی برای کارمنان بهداشتی
•        طراحی و تدوین مطالب آموزشی برای عموم مردم
4.   برنامه بهبود زشد و تغذیه کودکان زیر 6 سال :
•        راه اندازی واحد مشاوره تغذیه رایگان در مرکز بهداشتی درمانی شماره یک شهری
•        برنامه گسترش دانش تغذیه ای کارمندان بهداشتی در موزد رشد و تغذیه کودکان از طریق برگزاری کلاس های آموزشی
•        نظارت برکار بهورزان و کاردان های بهداشتی طی برنامه مدون بازدید شامل نظارت بر نحوه توزین – کنترل صحت ترازوها – کنترل نحوه ثبت وزن – نحوه رسم منحنی رشد و پیگیری اقدامالتی که به منظور مراقبت ویژه کودکان انجام میشود
•        تشکیل کمیته تغذیه هر شش ماه یکبار
•        طراحی و تدوین مطالب آموزشی برای عموم مردم
5.    برنامه مشارکتی – حمایتی  بهبود رشد و تغذیه کودکان :
•        تشکیل کمیته هر دو ماه یکبار
•        تشکیل کلاسهای آموزشی برای کارکنان بهداشتی درمانی
•        نظارت بر اجرای برنامه
•        تهیه مطالب آموزشی جهت افزایش آگاهی عمومی مردم
6.    برنامه توزیع یک وعده غذای گرم در روستا مهد ها :
•        تشکیل کمیته هر دو ماه یکبار
•        تشکیل کلاس آموزشی توجیهی برای مربیان و بهورزان روستاهای دارای روستامهد
•        نظارت بر اجرای برنامه
 
شرح وظایف :
1.   جمع آوري اطلاعات و آمار و تجزيه و تحليل اطلاعات جمع آوري شده براساس فرمهاي آماري موجود ، نظارت و ارزيابي برنامه هاي اجرائي در شهرستانهاي تحت پوشش و توصيه هاي لازم جهت رفع نواقص
2.      برنامه ريزي و نظارت بر برنامه هاي آموزشي مستمر و مداوم براي پرسنل شاغل
3.   برنامه ريزي و نظارت بر پژوهشها به منظور شناسائي عادات غذائي ، مشکلات غذائي و تغذيه و شيوع و پراکندگي سوءتغذيه و انواع و علل آن در جمعيت تحت پوشش با همکاري واحدهاي ذيربط
4.   برنامه ريزي و اقدامات ضروري در جهت پيشگيري از بيماريهاي ناشي از کمبود يا افزايش مصرف بي رويه مواد غذائي و بهبود وضع تغذيه با هدف ارتقاء کيفي و بهداشتي تغذيه تا بالاترين حد مطلوب براساس برنامه هاي کشوري
5.   همکاري در برنامه ريزي و نظارت بر اجراي برنامه هاي آموزشي تغذيه و برنامه هاي بهبود تغذيه گروههاي خاص نظير بهبود تغذيه دانش آموزان و کارگران
6.       همکاري و هماهنگي کامل درون بخشي و برون بخشي
7.      اهتمام در جهت کسب آخرين اطلاعات و مهارتهاي شغلي در زمينه تغذيه
8.   ايجاد آگاهي در جامعه در زمينه تغذيه با تهيه مطالب آموزشي ، نشريات ، پوسترها و پيامهاي آموزشي بطرق مختلف از جمله رسانه هاي گروهي